Skip to content

„Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Renata Staniaszek – Rozlau prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą „Gabinet Ortodontyczny Renata Staniaszek-Rozlau” w Warszawie, ul. Ceramiczna 7 lokal 1; 03-126 Warszawa; NIP: 5251168691 REGON: 011885493; tel. 509305606; e-mail: stomatologiarozlau@gmail.com; www.stomatologiarozlau.pl .

Przetwarzamy Pana/Pani dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte za pośrednictwem poczty elektronicznej albo telefonicznie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pana/Pani pytanie. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, doradcze, księgowe a także podmioty zawierające z Administratorem umowy o współpracę (podwykonawcy) w zakresie usług leczniczych dentystycznych, anestezjologicznych i pozostałych działalności w zakresie opieki zdrowotnej (np. asystentkom), a także pracownikom protetycznym.

Podane w formularzu dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Wszelkie żądania, pytania lub wątpliwości co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani zgłaszać na adres siedziby naszej placówki: ul. Ceramiczna 7 lokal 1, Warszawa lub na adres poczty elektronicznej stomatologiarozlau@gmail.com. ”